ARVELIGHED

Det er arveligt, så det kan der ikke ændres på, er en sætning jeg ofte hører som læge, enten læge til patient eller patient til læge eller læge til læge. Og nogle gange nikker jeg ja, for det er lettest, og fordi det er sandt for den, der siger det, men i grunden ved jeg det ikke. På den måde kan jeg som læge let komme til at fastholde et menneske i sin tilstand af en fastlåst opfattelse af sygdommens begrænsninger, ud fra de sygedomskategorier lægebøgerne beskriver. Patienten risikerer med andre ord, at blive det jeg siger de er. Måske er det en følge af en fastlåst virkelighedsopfattelse, som lægevidenskaben opdrager lægerne til: altså at forstå verden og patienten og livet som lineære hæn

OVERLEVELSE...

Overlevelse er et begreb vi læger bruger om potentielt set dødelige sygdomme som kræft. Vi siger eksempelvis at 5 års overlevelsen for en given kræftsygdom er 10 %. Det er et pudsigt begreb, som jeg gerne vil belyse, da det let kan fastholde mennesker i uhensigtsmæssige kroniske diagnoser, og en frygt for at de først overlever, når denne magiske periode er nået. Hvad skal vi overleve til, og hvem kan i virkeligheden udtale sig om overlevelse? Har man overlevet 2 år efter en lægeligset uhelbredelig kræftdiagnose, eller har man levet i 2 år og derved på magisk vis helbredt en tilsyneladende uhelbredelig syg’dom ? Hvorfor undres vi ikke over de kræftpatienter derude, som bliver ved med at overl

Depressions Mekanismen

For at sprede lidt mere lys på begrebet depression, er det væsentligt at forstå depressions mekanismen. For hvad er depression? Hvis vi i første omgang ser bort fra de diagnostiske kriterier, som vi læger anvender, kunne det være interessant at dykke ned i den proces, der fører til tristheden bag enhver depression. Ingen er jo født depressiv, en nyfødt depressiv baby er endnu ikke blevet rapporteret. Så hvilke mekanismer i det enkelte menneske udløser oplevelsen af depression. Altså hvad kan udløse den fysiologiske iagttagelse serotonin mangel, hvis vi mener at depression skyldes serotonin mangel ? Hvis vi bruger vores egen viden og erfaringer som menneske, så er det almen viden, at føle

Evidence

Evidence is sometimes like the childhood story of the stork that brings the baby. In the beginning, we believe in it, until we know better. Why do we refer to evidence, and what are the advantages and disadvantages of referring to evidence? We use evidence when we want to emphasize our statements like: “It is proven that.. " However evidence is not a fact. If the assumptions are changed in the opposite direction, so is the evidence. Like the diet pyramid has been turned upside down. So what is the basis of evidence? In medicine the assumption is, that doctors and patients believe that studies made on a group of people can be used on the individual life situation. Although we have the same o

The process of separation and integration

Since having released a small booklet on consciousness I have got some valuable feedback. It makes me realise how different we understand consciousness, and also it makes me understand how words may separate us. So I have tried to find some common features in our different understandings and it ended up in two words wholeness and appreciation. Or perhaps one single word integrity. To understand it I find it valuable to explore the polarity, separation, as a conscious process. To me consciousness arises at the moment we experience ourselves separated from our environment from the close surroundings and also the entire wholeness. We become aware of being “different” cause to a feeling and expe

Sensitivity ( only for adults )

We are sentient beings, and we sense with our entire body all the time. We are always online. It is essential to understand and rediscover our own sensitivity, as we may understand the many sensations we continuously receive, and relate to them in a constructive way. Sensations that we may have ignored or avoided in the risk of feeling wrong if they were expressed. When we see how unique each person is, it is natural that we may sometimes experience our self as wrong, especially if others with a greater conviction in their voice and body language are judging what is right and wrong entirely from their own sensations. There are no right and wrong perceptions. We all have our own unique instan

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square