Kærestebrud og benbrud, om heling af traumer

Traumer dækker over utrolig mange forskellige hændelser fra misbrug og vold til kærestebrud og benbrud. Uanset hvad der måtte udløse traumet, så er er oplevelsen af at være ramt individuel, selvom de følelsesmæssige reaktioner ofte er de samme så som magtesløshed, handlingslammelse, sorg, frustration, vrede, usikkerhed, angst. Her beskrives kærestebrud og benbrud sammen for at bringe en forståelse for det fællesmenneskelige ved to forskellige traumer. Som traumatiseret, er det naturligt at føle sig som offer for det uforståelige og det uretfærdige. Det kan være svært at ryste af sig også efter benbruddet og hjertesorgen er helet. På mange måder kan traumer fastholde os i rollen som offer, o

Broken heart and broken leg, about healing of trauma

Trauma may include many different experiences from abuse and violence to a broken heart and a broken leg. Regardless of the triggering cause, the traumatic experience is individual, although everyone may experience emotional distress like powerlessness, sorrow, frustration, anger, insecurity and anxiety. Here the broken heart and the broken leg are given as examples to bring an understanding of the common reactions of two different traumas. As a traumatised person, it is natural to feel victimised by the incomprehensible and the unfair. It may be difficult to let go of a trauma even after the fracture or the broken heart is healed. In many ways traumatic events can maintain ourselves in role

Communication on different levels

It is my experience that I a boundless human being, although I can set a limit more or less clearly. The skin is not a definitive boarder although it apparently looks like. The entire body is receiving, transmitting and communicating through vibrations, throughout all organs, also the great skin-organ. Words, feelings, sensations, sounds, smells, touch, sight are vibrations that initiates vibrations in all organs including muscle, vessels, connective tissue, brain-organ. All organs vibrate. A human consists basically of vibrating atoms. Think of vibrations as ripples in water, and think of humans, which consist mainly of water. In this understanding we may be touched, hurt and shaken in man

Demens, med en ny fortælling om sygdom og sundhed

Her mit bidrag til en bredere forståelse for de forskellige lidelsesfulde tilstande, vi mennesker måtte opleve. For bedre at beskrive mekanismerne tager jeg udgangspunkt i den tilstand, der hedder Demens. Alt i os er tilstande, som vi er de eneste der oplever, uanset hvad andre måtte mene eller tænke om dem. Vi kan opleve os raske, når andre kalder os syge, og syge når andre kalder os raske, og vi kan dø og overgå til en helt anden tilstand, sådan som mennesker med nærdødsoplevelser har oplevet og er vendt tilbage fra, og vi kan også helt overgå til døden. Alle tilstande er i små og store sammenhænge flygtige. Årsagen til en demenstilstand vides ikke, vi siger ofte, at det er genetisk bes

Stilhed form og skygge

Håber disse refleksioner kan inspirere, når jeg skriver vi, er det fordi de ikke alene er mine egne oplevelser, men noget jeg også ser i mine relationer, og jeg tror på at de fører til mere ægte selvkærlighed, og dermed mere ægte kærlighed til andre: Vi er grundlæggende stilhed: den vågne kærlige iagttager, bevidstheden, sådan som den kan opleves i ro, uanset hvor vi er i naturen, i meditation, i stilhed med andre med mere. I ro hviler personligheden, indtil den rammes af in-put, og vi indtager en "form", en rolle, som vi kan vælge at udleve, rumme, stivne i og slippe igen. Eksempelvis kan vi tage form i retning af at være mor, læge, hjælper, offer, krænker, pige, kvinde, datter med mere.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square