Hvordan finde vej?

Der er sjældent én enkelt løsning på et problem, som passer til alle, så hvis man beder om at få eller giver gode råd til andre, kan det let skabe mere forvirring. I takt med at vi mennesker bliver mere bevidste om vores egen individualitet, og erkender at vi er på vores egen helings vej, er der opstået tiltagende mange og nye bud på veje til helbredelse, så at træffe et valg kan let vække stress. Hvad kan man så gøre, når man ønsker inspiration fra andre til at vælge, hvis man står i uvished og tvivl ? Tvivl og uvished kan relateres til bekymring og angst for det uvisse og for stilstand i en verden, der er i evig forandring og bevægelse. Det er svært at lytte og træffe valg, når man er dre

Vi er her sammen

Midt i en brydningstid indenfor sundhed og velvære, kan det være godt at huske på, at vi er her sammen. Kampen mellem det konventionelle sundhedssystem og andre helings veje giver derfor ingen mening. Ej heller kampen om hvilken behandler, der bedst kan bevise sine egne teorier og erfaringer's værdi. Det handler snarere om at se og tale om det der er og skabe nyt i forhold til ny viden og nye livsværdier. Vi er her jo sammen på kloden og forhåbentligt til alles bedste, og som læge og behandler er det især patienternes erfaringer på egen krop, som vi må lytte til. Det er vores fornemmeste opgave som læge og behandler. Med patientens krop mener jeg naturligvis både psykisk og fysisk og åndelig

We are here together

In the midst of a breaking time within health and well-being, it may be good to remember that we are here together. The struggle between the conventional health system and other ways of healing in order to treat patients makes no sense. It is either not a question about struggling in order to prove which theories or experiences are most valuable. It's about creating new opportunities together in relation to new knowledge and new life values. We are here together on the globe and hopefully for the best of all. After all it is the patients' experiences on his or her own body that we must listen to and rely on. It is our most important tool to listen to the patient. With the "body" I mean the e

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square