Spejling

Vores indre verden spejles i den ydre verden i de helt nære omgivelser og i det fællesmenneskelige miljø. Vi mennesker skaber vores egen virkelighed og det spejles retur. Vi kan ikke kontrollere hvad andre mennesker tænker, føler og gør, men vi kan inspirere hinanden. Det er kun os selv der kan ændre os selv. Det er muligt, når vi i vores indre har erkendt vores måde at være, agere og reagere. Derfra kan vi ændre det i det ydre verden i vore måde at være og gøre, hvis vi ønsker det og hvis vi har mod til det. Vi kan også ændre på noget i den ydre verden, ved at ændre på nogle vaner og flytte os rent fysisk og derved opdage noget nyt som samtidig ændre os i vores indre. Det kan gå begge veje.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square