Kvalitetssikring

Er du et menneske, som stiller spørgsmål til den behandling, du tilbydes, kan dette måske inspirere dig. Sundhedsvæsenet, hvad det så end er, har en tro på at det kan sikre patienten den bedst mulige behandling. Derfor følger læger retningslinjer og standardbehandlinger, som er lavet ud fra teoretiske betragtninger og undersøgelser. Behovet for sådanne retningslinjer er formentlig begrundet i mange forskellige erfaringer og overvejelser. Nogle udspringer måske af klagesager fra patienter, som har oplevet sig forskelligt behandlet, forskellige steder og med forskelligt resultat til følge. Andre udspringer fra en teori om, at man ved at sikre den samme og bedst tænkelige standard behandling ka

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square