Mennesker har et valg...

Det undrer mig, at der stadig foregår museforsøg, at vi accepterer forsøg med forsvarsløse dyr, som tilmed på sigt kan skade os selv. Vi mennesker har trods alt et valg. Når man tænker på hvor uhyre kompleks en menneskekrop er, og hvor mange forskellige nye kemiske reaktioner, der sker hvert eneste sekund i det perfekt synkroniseret vidunder, som en menneskekrop repræsenterer, så har jeg svært ved at forestille mig, at et enkelt kemikalie kan gøre en verden til forskel i et sådant komplekst "maskineri" ..- og sjældent en varig forskel. Måske vi i virkeligheden skal hylde placebo og bevidst anvende tankens kræft meget mere end vi gør. Det jeg forsøger at opmuntre til, er at man godt kan stole

Bakteriel resistens og holisme

Suk, vi ved alle, at bakteriers resistens overfor antibiotika er tiltagende, og alligevel mister vi det holistiske overblik, for løsningen findes ikke alene ved at udvikle nye lægemidler eller anvende cannabis og psykofarmaka, som er "det nye sort" i bakteriebekæmpelse. Her må vi også se ind ad i menneskesindets mørklagte afkroge. Hvorfor dukker bakteriel resistensen mon op? Der er helt sikkert mange grunde, nogle af dem jeg oftest støder på er 1) Der er et menneskeskabt overforbrug af antibiotika på tilstande, som ikke er klart defineret som bakterielle, for der mangler mere eksakte undersøgelser før opstart af antibiotika 2) Der bruges antibiotika på tilstande, som den gennesnitsdanske men

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square