Arv

De samme mønstre, de samme situationer den samme lidelse kan opleves som gentagelse på gentagelse, som en deja-vu oplevelse der spiller re-vu blot i en lidt anden form. Det opleves især, når livet leves videre ud fra samme overbevisninger, selv efter at en umiddelbar synlige brand er slukket. Overbevisninger kan være svære at få øje på, fordi de er så stor en del af personligheden, ja så ”tæt på,” at de næsten ikke kan adskilles fra ens dybeste selv, det ”reneste” vi kom ind i livet med. Nogle gange kan det være en enkel overbevisning, der er årsagen til en persons mange lidelser, som eksempelvis en overbevisning om ”at være mindre værd”, ”at være uelsket”, ”at livet er farligt.” Det er tun

Kroppens symbolsprog i et større perspektiv

Kroppens symbolsprog er det kroppen søger at fortælle dig, gennem de symptomer du oplever. Det er unikt for dig, der hvor du er i livet, og det kan løfte perspektivet på dig selv og dit liv. Hvis det resonerer i dig, kan du vælge at bruge det. Symbolsprog er en bevægelse fra konkret tænkning til abstrakt tænkning. Behovet for at bruge det udspringer af et konkret symptom, og her kan diagnoser være til hjælp, da de kan pege på et mere grundlæggende problem. Kroppens symbolsprog kan betragtes som inspiration til at forholde sig til sig selv og sin tilstand i et bredere perspektiv, uden at føle skyld og pres for det gavner på ingen måder processen. Din krops unikke symbolsprog kan kun forstås a

De mange valg

Der er 100000….vis af råd og undersøgelser, som hver især giver et indtryk af, at nu er der endelig en løsning på vores menneskelige lidelser. Hvis vi skulle følge dem alle ville vi låse os fast i alt det, vi skulle nå at gøre og spise og forholde os til hver eneste dag. Det er stressende og usundt, og vil let lade os forføre og ruinere af det derude, så vi tilmed glemmer at forholde os til os selv derinde. Hvis vi kun forholder os til det synlige ydre ”sår,” kan vi glemme ”de indre sår,” de der får kroppen til at slå knuder på den ene eller den anden måde. Hurtige ydre løsninger kan i sjældne tilfælde være bydende nødvendig, når lidelsen er her og nu livstruende, oftest er der god tid til a

Den indre kraft

For mig begynder den indre kraft, der hvor vi giver slip på at sammenligne os selv med andre, accepterer os selv uanset hvad der måtte dukke op og følger vores indre. Når vi overgiver os til andres vurderinger og overtager dem, afgiver vi i en vis forstand vores kraft. Vi kan lytte til hinanden og bede om hjælp og råd, men hvis vi efterfølgende undlader at lytte indad, om rådet nu også passer til os, der hvor vi er i livet lige nu, mister vi kraft. Vi kommer til at følge den andens kraft, fremfor det vi selv skal erfare i livet og derigennem vinde kraft, så nogle gange kan den hjælp vi tror er en genvej være en omvej. Så længe vi er et fysisk menneske her på jorden, bærer vi på vores ego, og

The inner power

To me the inner power begins, where we let go of comparing ourselves with others, and accept ourselves no matter what may emerge and follow our inner knowing. When we surrender ourselves to the judgment of others, we are to some extent loosing our power. We can listen to each other and ask for help and advice, but if we subsequently fail to listen inward, whether the advice resonates with for us, where we are in life right now, we lose power. In stead we are following the power of the other, rather than experiencing life by ourselves and thereby gaining power, so the help we think is a shortcut might as well be a detour. As long as we are a physical person on earth, we carry our ego, and it

Energikroppen

Mennesket i sin helhed er krop, sind og ånd. En helhed som er utrolig kompleks, og som på ingen måde er afgrænset fra omgivelserne, selvom det kan synes sådan, når man ser et menneske i sit fulde omfang. Vi påvirkes konstant af forskellige vibrationer eksempelvis af lys, tryk og lydbølger, men også af hinandens ord, følelser og bevidsthed og vores egne tanker, som også er vibrationer. Alt vibrerer også vores noget tungere fysiske krop. Vi er en vibrerende energikrop helt ud i den enkelte celle og til det mindste atom, og vi er mere eller mindre forbundne gennem vores vibrationer. Bevidstheden er den vågne iagttager af vores mange sansninger og er samtidig den energi i kroppen, der giver os a

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square