Separation and integration of the human body

A natural process in human development is to seek to understand life including the human body. The understanding of man began with a schematic drawing and later on we added an energetic understanding of the body and now it includes a mechanical, physical and psychological understanding. During this developmental process of exploring and understanding the human body, we have immersed ourselves in the detail and at the same time moved in different directions. One direction has immersed itself in the physical, another in the philosophical, psychological, social and energetic direction. All directions are contributing to our understanding of the human body as an entity. During this development o

Kropsforståelse i et historisk lys

En naturlig proces i menneskets udviklings historien, er at søge at forstå livet og os selv herunder menneskekroppen. Det begyndte med en skematisk og energetisk beskrivelse af mennesket til nu også at omfatte en mekanisk og fysisk og psykologisk forståelse. Under denne udviklings proces i at udforske og forstå menneske kroppen, har vi fordybet os yderligere og samtidig bevæget os i forskellige retninger. En retning har fordybet sig i det fysiske andre retninger i det filosofiske, det psykologiske, det sociale og det energetiske, alle retninger bidrager med hvert sit til vores fælles bevidsthed og helhedsforståelse af mennesket. Under denne bevidsthedsudvikling adskilles noget fra noget ande

Hvorfra tales der? Hvorfra mødes vi?

Der kan let opstå misforståelser mellem mennesker, når vi taler fra forskellige steder, hvilket vi jo gør, da vi er forskellige steder i vores liv, og måske også i vores krop. Vi kan tale fra sindet, fra kroppen, fra vores essens og fra helheden. Sindet er ofte optaget af overbevisninger og mangler, og i sin søgen derude kan det møde lige sindede, der søger efter samme mangler måske med andre overbevisninger. Kroppen ligeså. Essensen er en ordløs, stille vågen energi, som tillader alt at være og blive set som det er, helt nøgent og transparent. Essensen er en del af det formløse, vi oprindelig stammer fra, det som skabte det første lille spire af fysisk eksistens, -en kærlig energi der altid

Diagnosens fælder og fordele

Diagnoser er en beskrivelse af symptomer og lægelige fund, de er ikke årsagen til lidelsen. Årsagerne til symptomers opståen er ganske individuel, selvom de samme fysiske og kemiske mekanismer måtte føre til de samme symptomer, som gør at vi kan foranlediges til at generalisere og tro at den samme behandling kan anvendes til alle. Tænk på et menneske med hjertesmerter. De lægelige fund viser måske forsnævring af blodkar til hjertemuskulturen, forhøjet blodtryk, forhøjet cholesterol, forhøjet blodsukker med mere. Der kan være mange forskellige fund, afhængig af hvad lægen fokuserer på, som formodes at have og måske også har en sammenhæng med symptomet brystsmerte i det menneske der undersøge

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square