En holistisk tilgang til kræfttilstande

At modtage en uventet kræftdiagnose er som en brat opvågning til en ny virkelighed. En virkelighed som vi i grunden alle befinder os i hver eneste dag og alligevel sjældent er bevidste om, for der er altid et mål, der skal nås, et hjørne der skal rundes. En virkelighed med uvisheden og døden som bevidste ledsagere. Med diagnosen følger ofte en følelse af at have "fejlet." Det er en svær følelse at bære på, når ingen har "fejlet," for vidste vi bedre, og kunne vi handle anderledes, ville ingen være syge Det er et sårbart sted at være og samtidig en mulig åbning til en ny selvforståelse med større egenomsorg, noget som er vigtig i enhver helingsproces og især for mennesker med en kræftdiagnose

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square