Hvordan bevise en verden i evig forandring

Evidens baseret undersøgelser indenfor sundhedsvidenskab værdisættes i forhold til den anvendte metode og omfanget af de indhøstede data i et forsøg på at gøre dem så pålidelige som mulig. Der er mange interessante iagttagelser i disse undersøgelser, og alligevel har de en begrænset anvendelse i forhold til det enkelte individ. Ønsket om at dokumentere og bevise menneskelige tilstande bygger på nogle paradigmer, nogle overbevisninger, som er under opløsning. Det handler især om følgende overbevisninger: -En tro på at viden om vores eget velbefindende primært skal findes uden for os selv gennem andres erfaringer, som gennem undersøgelsesresultater indhentet fra andre menneskers erfaringer, hv

Der er mange veje til velbefindende, alle er alternative til noget andet

Mange patienter er heldigvis tiltagende vågne og bevidste mennesker, det er de blevet ud fra erfaringer, både med lægens behandlinger og de mange andre alternative behandlinger, og ikke mindst gennem mange andre oplevelser i livet. De fleste mennesker, som har oplevet at være patient i kortere eller længere tid, har erfaret, at der ikke eksisterer én behandling og én tilgang, der virker hver gang og på alle. Vi er hver især unikke og komplekse mennesker. Hvis vi alene tror på én behandling, kan vi let overse de mange andre veje, der i sig selv og tilsammen medvirker til den helingsproces, der kan føre til helbredelse i det enkelte menneskes unikke psyko-fysiske-sociale univers. Der er ofte f

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square