Fra angstbaseret styring til kærlighedsbaseret forvandling

Angsten for at dø er ofte årsagen til, at der sjældent tales om døden, og til tider synes det som om, at vi helt har glemt, at vi en dag skal dø, og at vi på ingen måde kan kontrollere dødens endelig indtræden. Dødsangst handler både om angsten for den fysiske død, men også om angsten for tab af selvbillede, identitet og tilhørsforhold. Dødsangst kan vise sig gennem selvbegrænsende adfærd og være en hindring for at leve livet fuldtud. Det kan være svært at genvinde roen, når tvivl og bekymringer holder hus, og uro og angst har taget over sammen med angsten for at miste kontrol over angsten. I virkeligheden er det ganske lidt, vi kan kontrollere, når det handler om livets store spørgsmål som

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square