Den Menneskelige Faktor

Den menneskelige faktor er den stærkeste enestående faktor, som gør, at det er umuligt at lave reproducerbare forsøg på mennesker. Et reproducerbart forsøg er et forsøg, som kan gentages under præcis samme forsøgsomstændigheder, hvorved man opnår det samme resultat, så man med sikkerhed kan sige, at forsøget virker. Sådanne forsøg med mennesker er aldrig lavet, derfor er der heller ingen, der kan sige med sikkerhed, at de ved bedre end andre, at noget virker, og at det virker hver gang og på alle. Men troen på det kan flytte bjerge og det kan også bygge mure. Den tro kaldes for placebo. Det er en meget kraftfuld varierende faktor, som er målt til at have en effekt på op til 50%, I sådanne ti

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square