February 23, 2017

Heling gennem det bevidste selv, er den del af os der er iagttageren af det strukturelle, det personlige og det funktionelle  selv.  En voksende gruppe af tiltagende selv bevidste mennesker, har oplevet at det er muligt at slippe uhensigtsmæssige identifikationer med e...

February 23, 2017

Here is a simple way to heal, which I use and convey to those who are interested. It is not entirely about myself, so I write "we", as we are increasingly many conscious beings, who let go of identification with a feeling, a symptom, and indeed any role in our life we...

February 21, 2017

Kvalitet handler om, at det vi fokuserer på stemmer overens med vores personlige værdier til et givet tidspunkt i vores liv. Så kvalitet er individuelt og foranderligt.

Et eksempel kunne være kvaliteten af vores kroppe.  Da vi var i puberteten, fokuserede vi overvejende...

February 21, 2017

Quality is when the object of our focus is consistent with our personal values at a given time in our life. So quality is quite individual and changeable.

An example could be the quality of our bodies. In puberty, we were mainly focusing on our appearance, the outer she...

February 19, 2017

Dette indlæg er skrevet for at belyse helheden i os selv og de mange forskellige sammenhænge vi indgår i. 
Da jeg ved hvor forskelligt, vi forstår bevidsthed, og hvordan ord og begreber let kan adskille os fra os selv og hinanden, har jeg her forsøgt at finde nogle fæl...

February 19, 2017

We often speak about the blood pressure, if it is too high or too low. It's somehow strange in this new world of changes, a bit like measuring elastic by the meter, as the blood pressure is highly variable.

To assess whether something is too high, it must be compared wi...

February 19, 2017

Der tales ofte om et blodtryk er for højt eller for lavt. Det er et pudsigt udtryk og en ejendommelig størrelse, lidt som en elastik i metermål, for et blodtryk er yderst variabelt.

For at vurdere om noget er for højt, skal det sammenlignes med noget, der er stabilt. Me...

February 17, 2017

We cannot determine whether another persons experience is true or false, it would be the same as telling a man, that the dream he has experienced during the night and talks about right now is not true, but of course it is as the person has experienced it, even if it ca...

February 17, 2017

Vi kan ikke afgøre om et andet menneskes oplevelse er sand eller falsk, det ville være det samme som at sige til et menneske, at den drøm du har oplevet i nat, og fortæller om lige nu ikke er sand. Men det er den jo, for personen har oplevet den, også selvom den ikke k...

February 12, 2017

Huskeanæstesi er et begreb der bruges om mennesker, som vågner op efter fuldbedøvelse, og kan berette om de overraskende og skræmmende oplevelser, de oplevede under operationen, mens de tilsyneladende var bedøvet og i den forstand bevidstløse.

Nogle danske psykologer in...

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts