March 19, 2017

Det gør ondt, det er ubehageligt, det brænder, det stikker, det trykker, det er svært at være i kroppen, den skriger og den tiltrækker sig hele opmærksomheden. 


Smerte er et ord og en oplevelse med mange nuancer: Hjertesmerter, rygsmerter, hovedsmerter, det kan også væ...

March 19, 2017

Pain is uncomfortable, it burns, it sticks, it presses, it is unbearable, it is hard to be in the body, it attracts all attention.

Pain is a word and an experience with many different shades: chest pain, back pain, ear pain it may even be painful to witness.

Pain cannot...

March 17, 2017

Perfection is certainty. It can never be seen, at best it may be experienced, and even then, there will always be a missing part, the part that is experiencing certainty.

It has always been difficult for me to understand the concept perfection and acknowledge the human...

March 16, 2017

Perfektionen er visheden om alt, og den kan ikke ses, tilnærmelsesvis kan den opleves. Og selv der vil der altid mangle en del, nemlig den del, der oplever visheden.

Jeg har haft rigtig svært ved at forstå perfektion som begreb og anerkende perfektionisme som en mennesk...

March 14, 2017

...kan lyde både skræmmende og befriende på samme tid. Det er ofte negativt omtalt, som en grænseløs eller grænseoverskridende person eller som en diagnostisk ”stempling ” i form af en border line forstyrret personlighed.

Da ensidighed sjældent åbner for større viden, o...

March 13, 2017

may sound scary and liberating at the same time. It is often referred to in a negative manner, as a limitless or borderline person and even labeled with a diagnosis as being a border line disturbed personality.

Unilateralism rarely opens for new knowledge, and if I look...

March 5, 2017

Traumer og sensitivitet går ofte hånd i hånd, og sammen kan de og vi løfte dem på en god måde.

Oplevelsen af traumer, chok, tab, ja enhver uventet hændelse hvor man kan opleve sig handlingslammet, også det at få en overraskende uventet meddelelse som en diagnose, åbner...

March 5, 2017

Vreden er ofte sort /hvid og tabuiseret, og alligevel dominerer og kontrollerer den på mange forskellige måder og i mange forskellige forklædninger.

VREDEN KAN VÆRE INDADRETTET som ved selvbebrejdelser og skyldfølelse, og derved give anledning til forskellige lidelser,...

March 5, 2017

Anger is often seen as “black or white” and is very tabooed, and yet it dominates and controls in many different ways and in many different disguises.

ANGER CAN BE DIRECTED INWARD as self-blame and guilt, and it may cause a variety of ailments, and it may happen quite u...

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts