September 21, 2018

.....An undeniable inner-knowing that everything is interconnected through a unified field - and is accessible to all of us. Forever transformed by that moment ......

This is quoted from the astronaut Edgar Mitchel's experience during his journey to the moon. Subsequent...

September 21, 2018

….. An undeniable inner-knowing that everything is interconnected through a unified field — and is accessible to us all. Forever transformed by that moment……

Det er en udtalelse fra Astronauten Edgar Mitchel’s oplevelse under sin rejse til månen. Efterfølgende skiftede...

September 7, 2018

Holisme beskrives og anvendes meget forskelligt, og naturligvis for de begreber vi bruger, har vi vores unikke forståelse af.

For mig handler det om bevidsthed om os selv og vores krop som én helhed, der er forbundet med andre helheder, som gensidigt påvirker hinanden....

September 7, 2018

Holism is used in many different contexts, and of course since we all have our personal understanding of the concepts we use.

In short my understanding is about being aware of our self and our body as one entity, which is interconnected with other entities that mutually...

September 2, 2018

Perhaps you have experienced feeling ill with unexplainable pain and symptoms?

You are looking for advices and help, and you may be examined with all possible kind of tests, which you find necessary, yet there is still no explanation and the inexplicable symptom continu...

September 2, 2018

Måske du har oplevet at føle dig syg med uforklarlige smerter og symptomer? 

Du søger råd og hjælp og vejledning og bliver måske undersøgt med alle tænkelige prøver, som du mener der skal til, og alligevel får du ingen forklaring, og de uforklarlige symptomer fortsætter...

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

May 30, 2019

Please reload

Archive