top of page

En vej til indre ro og balance 

Heling

er en proces

Heling begynder indefra og kan hjælpes på vej udefra.

 

Mine erfaringer

Heling begynder indefra, og kan hjælpes på vej udefra ad mange veje. 

 

Krop, psyke og bevidsthed er funktionelt og anatomisk og energetisk én enhed. Vi er sansende væsener, og vi sanser med hele vores krop. Vi er altid "on-line", uanset om vi er bevidste om det eller ej.

Vores tankemæssige overbevisninger påvirker vores følelser, og følelserne mærkes i kroppen fra top til tå, fra inderst til yderst.  Bevidstheden er den opmærksomme iagttager.

Når vi er mere opmærksomme på vores overbevisninger og vores kropslige sansninger,og lever i overensstemmelse med det, der bringer ro i vores unikke system, vil vi gradvist få en større forståelse for vores krop som en helhed og altings forbundethed. Under denne bevidstheds proces har jeg mange gange oplevet, at de fysiske

symptomer kan forsvinde eller bliver en del af livet frem for problemet i livet.

Kroppen kan lindre og hele mange tilstande af sig selv, og det sker lettere i en tilstand af  indre ro. 

Jeg har fokus på at styrke klientens indre ro, og derfra undersøge de udfordringer der er.  Klienten får herunder en forståelse for, hvorfor deres fysiske symptomer opstår,  og hvordan de kan forholde sig til dem på ny .  

Der er lige så mange forskellige måder og veje til velbefindende og til at føle sig hel og rask, som der er mennesker.  Som redskab anvender jeg mindfulness, som jeg bedst kan beskrives på dansk med ordene " bevidst nærvær", at være nær med det der er, i bevidsthed. En evne vi altid bærer med os.

 

Jeg anvender min viden som læge, psykoterapeut og mindfulness instruktør.  Det giver gode muligheder for at integrere oplevelsen af sammenhæng mellem krop, sind og bevidsthed. Herudover stiller jeg mig til rådighed for den intuitive viden, der måtte dukke op undervejs. 

Det vigtigste er for mig, er at klienten oplever sig set og lyttet til, og så er det mit store ønske at de oplever  roen og kærligheden i sig selv.

 

 

Processen

Livet er en proces. Der er altid en ny hændelse en ny begivenhed en ny påvirkning og et nyt valg ved det næste "hjørne", når vi vælger livet til.  Vi ved aldrig med sikkerhed, hvad der sker før dagen er omme og slet ikke om 1 år,  5 år eller 10 år.

Det eneste vi i virkeligheden kan er at tage et skridt ad gangen, og så kan vi lære at genvinde balancen, når vi mister fodfæstet for en stund, og derfra vælge påny.

Det jeg tilbyder er en oplevelsesorienteret opmærksomhedstræning og en bevidsthedsgivende samtale.

Det er en guidet indadrettet opmærksomhed på dine kropslige sansninger, som kan give dig en oplevelse af, hvordan de kan dukke op og forsvinde i din fulde opmærksomhed. 

Det indebærer også en nysgerrig udspørgen og undersøgen af dine overbevisninger og adfærd.  Jeg tilbyder denne praksis i private sessioner og i gruppesammenhænge.

 

Denne opmærksomheds-træning bringer ro, klarhed og  nærvær. Kroppen heler mange tilstande af sig selv, når den er i ro, og i ro er det lettere at træffe nye beslutninger, i tråd med egne værdier, som alt andet lige fører til større velbefindende.

Gradvist vil dine erfaringer integreres i hverdagen.

Det er nødvendigt at have en daglig praksis i opmærksomhedstræning og/eller give sig tid til  stille fordybelse på forskellig vis. Det er lidt som at cykle, i starten skal det læres og øves, tilsidst bliver det en naturlig måde at færdes i livet på og vi opdager at  "We already know by heart".

 

Det første skridt er accept og anerkendelse af, hvordan det er lige nu, det giver ro. Derefter kan vi gradvist forholde os til livet i os og omkring os på en ny måde.

"Vi Kan ikke løse problemer med det samme sind der skabte dem"

Citat Albert Einstein

 

Til inspiration følger lidt om mine personlige erfaringer med forskellige kropslige tilstande. 

I 2010 oplevede jeg et bevidsthedsskifte, som både bevægede og lammede mig og påvirkede min krop med fysiske symptomer.  Jeg arbejdede med mig selv mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt, og mine symptomer forsvandt gradvist uden brug af medicin. 

I takt med livets udfordringer har jeg haft andre fysiske symptomer som; En knude i maven med cancersuspekte ledsagesymptomer , lænderygsmerter, hud-udslet og længevarende ømme og hævede led, også disse symptomer er forsvundet med de helingsveje jeg anvender. Tilsammen har det givet mig en større forståelse for, hvorfor min krop reagerer som den gør.

Det er også min erfaring, at nogle oplevelser og tilstande ,både de fysisk synlige og de følelsemæssige usynlige, kan efterlade ar, som måske ikke kan heles fuldtud.  Arrene kan dog altid gøres mere smidige , og man kan lære at acceptere dem, som de er og få et godt liv  påny. Og nogle tilstande skal bare have ro til heling uden at der findes en årsag eller skal gøres yderligere.

Min erfaring er også, at ved at styrke egne resourcer  og slippe begrænsende overbevisninger, uanset om det er mine eller andres, kan jeg genfinde roen i mig selv og udfolde "alt det jeg også er"- dét, som jeg vil kalde min højere bevidsthed-,som er meget mere end min fysiske krop. I den tilstand er alt vel,  fri for skyld og skam, og mine lidelser får en dybere mening , som tilmed giver mig en helende ro.

Mette Maja Mouritsen

bottom of page