En vej til indre ro og balance 

Heling

er en proces

Heling begynder indefra og kan hjælpes på vej udefra.

 

Mine erfaringer

Velbefindende og heling begynder indefra, og kan hjælpes på vej udefra ad mange veje. 

 

Krop, psyke og bevidsthed er funktionelt og anatomisk og energetisk én enhed. Vi er sansende væsener, og vi sanser med hele vores krop. Vi er altid "on-line", uanset om vi er bevidste om det eller ej.

Vores tankemæssige overbevisninger påvirker vores følelser, og følelserne mærkes i kroppen fra top til tå, fra inderst til yderst.  Bevidstheden er den opmærksomme iagttager.

Når vi er mere opmærksomme på vores overbevisninger og vores kropslige sansninger,og lever i overensstemmelse med det, der bringer ro i vores unikke system, vil vi gradvist få en større forståelse for vores krop som en helhed og altings forbundethed. Under denne bevidstheds proces aftager eller forsvinder de kropslige symptomer, og de der ikke forsvinder bliver en del af livet i stedet for problemet i livet.

Kroppen kan lindre og hele mange tilstande af sig selv, når vi er i indre ro og balance. Vi kan lære at finde en ny balance, når vi mister fodfæstet for en stund, og vi kan lære at bringe roen med ind i vores  gøren.

I ro og balance, kan vi møde vores omgivelser fra et nyt og kærligere sted, og ikke mindst bære over med os selv og hinanden, når vi mister fodfæstet for en stund. 

 

Der er lige så mange forskellige måder og veje til velbefindende og til at føle sig hel og rask, som der er mennesker.  Det jeg tilbyder er vejledning og hjælp til at genvinde roen i dig selv,  mærke din krops subtile signaler, og opdage kroppen som en helhed og som en del af en større helhed. Som redskab anvender jeg mindfulness, som jeg synes bedst kan beskrives på dansk med ordene " bevidst nærvær", at være nær med det der er, i bevidsthed. En evne vi altid bærer med os. 

 

Til inspiration følger lidt om mine personlige erfaringer med forskellige kropslige tilstande. 

Processen

Livet er en proces. Der er altid en ny hændelse en ny begivenhed en ny påvirkning og et nyt valg ved det næste "hjørne", når vi vælger livet til.  Vi ved aldrig med sikkerhed, hvad der sker før dagen er omme og slet ikke om 1 år,  5 år eller 10 år.

Det eneste vi i virkeligheden kan er at tage et skridt ad gangen, og så kan vi lære at genvinde balancen, når vi mister fodfæstet for en stund, og derfra vælge påny.

Det jeg tilbyder er en oplevelsesorienteret opmærksomhedstræning og en bevidsthedsgivende samtale.

Det er en guidet indadrettet opmærksomhed på dine kropslige sansninger, som kan give dig en oplevelse af, hvordan de kan dukke op og forsvinde i din fulde opmærksomhed. 

Det indebærer også en nysgerrig udspørgen og undersøgen af dine overbevisninger og adfærd.  Jeg tilbyder denne praksis i private sessioner og i gruppesammenhænge.

 

Denne opmærksomheds-træning bringer ro, klarhed og  nærvær. Kroppen heler mange tilstande af sig selv, når den er i ro, og i ro er det lettere at træffe nye beslutninger, i tråd med egne værdier, som alt andet lige fører til større velbefindende.

Gradvist vil dine erfaringer integreres i hverdagen.

Det er nødvendigt at have en daglig praksis i opmærksomhedstræning og/eller give sig tid til  stille fordybelse på forskellig vis. Det er lidt som at cykle, i starten skal det læres og øves tilsidst bliver det en naturlig måde at færdes i livet på og vi opdager at  "We already know by heart".

 

Det første skridt er accept og anerkendelse af, hvordan det er lige nu, det giver ro. Derefter kan vi gradvist forholde os til livet i os og omkring os på en ny måde.

"Vi Kan ikke løse problemer med det samme sind der skabte dem"

Citat Albert Einstein

 

I 2010 oplevede jeg et bevidsthedsskifte, som både bevægede og lammede mig og påvirkede min krop med fysiske symptomer.  Jeg arbejdede med mig selv mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt, og mine symptomer forsvandt gradvist uden brug af medicin. 

I takt med livets udfordringer har jeg haft andre fysiske symptomer som; En knude i maven med cancersuspekte ledsagesymptomer , lænderygsmerter, hud-udslet og længevarende ømme og hævede led, også disse symptomer er forsvundet med de helingsveje jeg anvender. Tilsammen har det givet mig en større forståelse for, hvorfor min krop reagerer som den gør.

Det er også min erfaring, at nogle oplevelser og tilstande ,både de fysisk synlige og de følelsemæssige usynlige, kan efterlade ar, som måske ikke kan heles fuldtud.  Arrene kan dog altid gøres mere smidige , og man kan lære at acceptere dem, som de er og få et godt liv  påny. Og nogle tilstande skal bare have ro til heling uden at der findes en årsag eller skal gøres yderligere.

Min erfaring er også, at ved at styrke egne resourcer  og slippe begrænsende overbevisninger, uanset om det er mine eller andres, kan jeg genfinde roen i mig selv og udfolde "alt det jeg også er"- dét, som jeg vil kalde min højere bevidsthed-,som er meget mere end min fysiske krop. I den tilstand er alt vel,  fri for skyld og skam, og mine lidelser får en dybere mening , som tilmed giver mig en helende ro.

Mette Maja Mouritsen