top of page

En vej til indre ro og balance 

Heling

er en proces

Heling begynder indefra og kan hjælpes på vej udefra.

 

Mine erfaringer

Heling begynder indefra, og kan hjælpes på vej udefra ad mange veje. 

 

Krop, psyke og bevidsthed er anatomisk og energetisk én fungerende enhed. Vi sanser med hele vores krop. Vi er altid "on-line", og for det meste er vi ubevidste om de mange in-put vi modtager.

Vores tanker og overbevisninger påvirker vores følelser og adfærd. Følelserne mærkes i kroppen fra top til tå, fra inderst til yderst. Bevidstheden er den opmærksomme iagttager.

Når vi er mere opmærksomme på vores overbevisninger og vores kropslige sansninger, og lever i overensstemmelse med det, der bringer ro i vores unikke system, vil vi gradvist få en større forståelse for sammenhænge mellem krop, sind og bevidsthed.  Under denne proces kan de fysiske symptomer forsvinde eller bliver en del af livet frem for problemet i livet.

Kroppen kan lindre og hele mange tilstande af sig selv, det er den skabt til.

Mit fokus er at medvirke til at styrke klientens indre ro og egne ressourcer. Klienten får samtidig en større forståelse for sig selv.  

Der er lige så mange veje til velbefindende og til at føle sig hel og rask, som der er mennesker. Det redskab jeg primært anvender er en form for mindfulness, der giver god mulighed for at integrere oplevelsen af sammenhæng mellem krop, sind og bevidsthed. Herudover stiller jeg mig til rådighed for den intuitive viden, der viser sig undervejs. 

Det vigtigste er for mig, er at klienten oplever sig set og lyttet til, og så er det mit store ønske at de oplever  roen og kærligheden i sig selv.

 

 

Processen

Livet er en proces. Der er altid en ny hændelse en ny begivenhed en ny påvirkning og et nyt valg lige om "hjørnet." Vi ved aldrig med sikkerhed, hvad der sker før dagen er omme og slet ikke om 1 år,  5 år eller 10 år.

Det eneste vi i virkeligheden kan er at tage et skridt og en dag ad gangen, og så kan vi lære at genvinde balancen, når vi mister fodfæstet for en stund.

Det jeg tilbyder er en oplevelsesorienteret opmærksomhedstræning og en bevidsthedsgivende samtale.

Det er en indadrettet guidet opmærksomhed på dine kropslige sansninger og symptomer, hvor du kan opleve, at de dukker op og forsvinder under dit nærvær.

Det indebærer også en villighed og nysgerrighed til at undersøge dine 

overbevisninger og adfærd.

Denne praksis bringer ro, klarhed og  nærvær. Kroppen heler mange tilstande af sig selv, når den er i ro, og i ro er det lettere at træffe nye beslutninger,  som fører til større velbefindende. Gradvist vil dine nye erfaringer integreres i din hverdag.

Det er nødvendigt at have en daglig praksis i opmærksomhedstræning og/eller give sig tid til  stille fordybelse på forskellig vis. Det er lidt som at cykle, i starten skal det læres og øves, tilsidst bliver det en naturlig måde at færdes i livet på, hvor vi opdager at  "We already know by heart".

 

Det første skridt er accept og anerkendelse af, hvordan det er lige nu, det giver en umiddelbar ro. 

"Vi Kan ikke løse problemer med det samme sind der skabte dem"

Citat Albert Einstein

Derfor må vi åbne os for at slippe vores sinds begrænsede overbevisninger og overgive os til det, der er større end vores krop og sind. 

 

Til inspiration følger lidt om mine personlige erfaringer med forskellige kropslige tilstande. 

I 2010 oplevede jeg et bevidsthedsskifte, som både bevægede og lammede mig og påvirkede min krop med fysiske symptomer.  Jeg arbejdede med mig selv mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt, og mine symptomer forsvandt gradvist uden brug af medicin. 

I takt med livets udfordringer har jeg haft andre fysiske symptomer som; En knude i maven med cancersuspekte ledsagesymptomer , lænderygsmerter, hud-udslet og længevarende ømme og hævede led, også disse symptomer er forsvundet med de helingsveje jeg anvender. Tilsammen har det givet mig en større forståelse for, hvorfor min krop reagerer som den gør.

Det er også min erfaring, at nogle oplevelser og tilstande ,både de fysisk synlige og de følelsemæssige usynlige, kan efterlade ar, som måske ikke kan heles fuldtud.  Arrene kan dog altid gøres mere smidige , og man kan lære at acceptere dem, som de er og få et godt liv  påny. Og nogle tilstande skal bare have ro til heling uden at der findes en årsag eller skal gøres yderligere.

Min erfaring er også, at ved at styrke egne resourcer  og slippe begrænsende overbevisninger, uanset om det er mine eller andres, kan jeg genfinde roen i mig selv og udfolde "alt det jeg også er"- dét, som jeg vil kalde min højere bevidsthed-,som er meget mere end min fysiske krop. I den tilstand er alt vel,  fri for skyld og skam, og mine lidelser får en dybere mening , som tilmed giver mig en helende ro.

Mette Maja Mouritsen

bottom of page