Naturens stille nærvær er ubetinget kærlig

& angst

Kærlighed

When we acknowledge our actual state of being

the first step towards healing is taken

Kærlighed

Angst og Længsel

KÆRLIGHED kan beskrives som glæde og en følelse af at være forbundet i sig selv og med andre levende væsener. Den kan være overvældende stor og ganske stille og subtil.

Kærlighed er også at blive set som et helt menneske, med alt hvad man rummer.         Ved at anerkende hinandens forskelligheder, ser vi hinanden, vi deler kærlighed og oplever os forbundne.

Vi fødes hele i kærlighed uden forventninger og uden overbevisninger om, hvad der er rigtigt og forkert eller godt og dårligt at sanse.  Nærvær fra en baby's endnu uberørte natur minder os om ubetinget kærlighed. En kærlighed, som også kan opleves i et med naturen.

I det øjeblik vi oplever os adskilte og/eller forkerte begynder "krigen" i os selv og ofte også  med  vores relationer. 

Denne følelse af adskilthed driver os rundt på livets scene, hvor vi indgår i skiftende roller som offer, krænker, hjælper. Alle roller er potentielt set lidelsesfulde, og alle aktører er afhængige af hinandens eksistens.

Vejen til at genopdage kærligheden i os selv er at træde ud af dramatrekanten og være og leve i medfølelse for os selv. Herfra vokser kærligheden til andre levende væsener og til livet.

I virkeligheden er ingen adskilte og alene, det er en illusion.

ANGST er ofte bag de utallige mange andre følelser, vi mennesker kan blive fanget i så som vrede, skam, skyld, mindre værd, mere værd med mere. At betragte følelser som almindelige menneskelige reaktioner, giver os mulighed for at slippe den skam, der ofte er forbundet med vores følelser.

LÆNGSEL efter forbundethed i os selv og med hinanden er en anden kraftfuld følelse. 

Længslen kan fastholde os i afhængighed, og i troen på at lykken findes udenfor os selv.

Længslen efter forbundethed kan også udvikle os, for i  vores søgen efter glæden og roen derude og gennem hinanden, kan vi opdage, at den allerede er i os selv.  

Kærlighed forener og angst adskiller os fra os selv og hinanden

Vi kan fremme kærligheden og berolige angsten i os selv, ved at tillade alt det vi oplever, at blive set i et kærligt lys. På samme måde kan vi forholde os til omverden og hinanden.  Dernæst kan vi reducere det, der vækker angst,  ved at slippe de frygtsomme historier og forestillinger for ingen kender begyndelsen eller slutningen af  livet i det enkelte menneske og velbefindende er en personlig oplevelse her og nu.  At se på muligheder fremfor sandsynligheder, bringer håb, liv og glæde.