top of page

& angst

Kærlighed

When we acknowledge our actual state of being

the first step towards healing is taken

Kærlighed

Angst 

KÆRLIGHED kan beskrives som en følelse af at være forbundet i sig selv og med sine omgivelser. Følelsen kan være overvældende stor, men også ganske subtil og stille.

Ved at anerkende hinanden for det vi dybest set er oplever vi os forbundne.

Vi fødes hele uden forventninger til livet og uden overbevisninger om, hvad der er godt eller dårligt/ rigtigt eller forkert at sanse. 

 

I det vi oplever os adskilte opstår angst, usikkerhed og indre konflikter, som ofte inddrager vores omverden.

Følelsen af  at være adskilt  driver os rundt på livets scene, hvor vi kan føle os som offer, krænker, hjælper. Alle aktører er afhængige af hinandens eksistens og alle roller er potentielt lidelsesfulde. 

En måde at genvinde kærligheden i os selv er at opdage de dramaer vi skaber og indgår i og begynde at elske alt som opstår, som forbigående hændelser. Herfra vokser kærligheden til livet og til vores omverden. 

 

I virkeligheden er ingen adskilte og alene, det er en illusion, vores sind skaber.

ANGST ligger bag de utallige mange andre følelser, vi mennesker kan blive fanget i så som vrede, skam, skyld, mindre værd, mere værd med mere. At betragte følelser som almindelige menneskelige reaktioner, giver os mulighed for at slippe den skam og skyld, der ofte er forbundet med vores følelsesliv..

Længsel

efter kærlighed er en anden kraftfuld følelse. 

Længslen kan udvikle sig til afhængighed i troen på at lykken og kærligheden findes udenfor os selv.

Længslen efter kærlighed er ofte ubevidst styrende for vores liv og færden. Den hjælper os  på  vores vej til at opdage, at kærligheden allerede er i os selv. 

Kærlighed forener og angst adskiller os fra os selv og hinanden

Vi kan fremelske kærligheden og berolige angsten ved at se os selv i et kærligt lys.

Vi kan hjælpe hinanden undervejs i den proces ved at slippe de frygtsomme tanker og forestillinger om livet,  for ingen kender begyndelsen eller slutningen før dagen er omme i et givet menneskeliv,  og velbefindende er en personlig oplevelse.

At leve ud fra muligheder fremfor sandsynligheder, bringer håb, liv og glæde.

bottom of page