Mine tilbud

            Privat session 

 

                   

                    I praksis

    

     

    Helbredelse begynder indefra

                        foredrag

Privat sessioner tilbydes i Hillerød , Slangerupgade 27C,3 sal 3400  Hillerød.

 

Jeg tilbyder også skype- og telefon samtaler. 

 Kontakt mig  for nærmere aftale

 

Konto nr. 7670 0004572413

CVR nr. er 25798112

Mobil pay modtages

                 Gratis 

 

 

Du kan finde lydfiler med mine mindfulness guidninger på  www.soundcloud.com.  

Her et direkte link til en  øvelse her

Du kan få min gratis e-bog om stress, ved at  sende mig en besked Kontakt

           Bevidst nærvær

        En vej hjem til dig selv

               

Et inspirerende foredrag som giver en forståelse for kroppen som et sammenhængende system af krop sind og bevidsthed, og hvordan lidelse opstår og kan heles indefra og hjælpes på vej udefra på forskellig vis.  

Foredraget er både en personlig beretning og en faglig funderet beskrivelse af denne sammenhæng 

formidlet levende med illustrative billeder og situationer fra hverdagslivet. Der er god mulighed for dialog og enkelte øvelser undervejs.

Foredrag åbne for alle afholdes:

27/10 2020 kl. 19-21.30 i Kulturhuset i Esbjerg.

Send en besked  Kontakt for nærmere aftale om foredrag.

For dig som ønsker at integrere og arbejde med krop, psyke og bevidsthed i dit nuværende virke.

Kursets indhold

 

  • Fortløbende undervisning i mindfulness og andre metoder, der bringer bevidst nærvær.  

  • Teori og evidens bag mindfulness. 

  • Integration af sammenhængen mellem krop sind og bevidsthed

  • Forskellige helbredelses veje.

  • Egenomsorg og forebyggelse af stress

  • Styrkelse af kommunikationen i klient-relationen

  • Håndtering af etisk vanskelige situationer.

  • Supervision.

 

Kursusforløb :

3 dage over en week-end efterfulgt af 4 eftermiddage fordelt over 6 måneder med henblik på fortløbende supervision og netværk.

Tilmelding  og nærmere  info. Kontakt

   Det fælleskabende rum      

                    gruppe

              Supervision

                For læger og      andre sundhedsprofessionelle

Livet byder på mange indtryk, udfordringer og valgmuligheder, som kan vække uro , der i sidste ende kan føre til symptomer og sygdom.

Her er en mulighed for at opleve indre ro og være dig selv  sammen med andre.

Indre ro handler også om at være mere bevidst nærværende og autentisk tilstede i krop og sind.

 

Jeg tilbyder mit nærvær og min viden og  erfaringer om krop, sind og bevidsthed.

Det er et par timer med enkelte mindfulness øvelser og autentisk og ligeværdig kommunikation. 

Det foregår i Hillerød
Pris 100 kr./gang, Hør nærmere og  her Kontakt

Det fælleskabende rum er navnet på et sted, hvor mennesker mødes med intentionen om at lytte til den visdom, vi hver især har og kan bidrage med. 
Ligeværdige møder mellem mennesker åbner til en større fælles bevidsthed, og giver mulighed for at løfte den fællesmenneskelige arv, som handler om skam ved at være det vi er, og det vi kan blive fanget i, i mødet med livet. 

Gruppen er en lukket gruppe, som sammen kan vælge at invitere nye deltagere ind undervejs. Der er ingen overordnet leder, men en skiftende praktiske administrator. 

Det jeg tilbyder er at facilitere "rummet og formen".  Det er især velegnet til mennesker, der i forvejen arbejder med sig selv.  Send en besked Kontakt for nærmere info 

 

-Gruppe supervision af læge-patient relationen og lægens forskellige roller (kollega, leder, læge, repræsentant for sundhedsvæsenet).  

 

-Gruppeforløb i selvudvikling og selvomsorg med mindfulness som redskab. 

 

- Supervision i forhold til lægekunsten og det at bruge sin intuitive intelligens og sig selv som lægemiddel. For nærmere info, send en besked  Kontakt