top of page

FOREDRAG OG INQUIRY

Hvert sekund forandres din krop,
Hvert minut får du nye celler,
Hver dag er en ny dag i dit liv,

Hvad iagttager din krop?
Hvor kommer din viden fra ?
 


Spørg, lyt indad og få svar 

            Gratis 

Gratis e-bog om Stress her KONTAKT

Podcasts, interviews og videoer  HER

YouTube, om Heling Indefra og guidede meditationer  HER

Gratis zoom møder, hvor du kan være i stille nærvær  sammen med andre. 

Samtidig er det en mulighed for at mærke, iagttage og slippe de følelser og overbevisninger, der måtte forhindre dig i at være dig selv og levet livet fuldt ud.

Tilmeld dig her, så får du en reminder på dagen for zoom mødet.KONTAKT

Mindfulness guidninger på  www.soundcloud.com.  

Her et direkte link til en øvelse

Kontakt Mette Maja her KONTAKT

Tilmeld dig nyhedsbrev   KONTAKT så får du automatisk besked om nyheder.

Foredrag og Inquiry 

Vi er mere end vores fysiske krop, vi er også den bevidsthed, der er opmærksom på vores krop, følelser, tanker og adfærd. En bevidsthed der er ubegrænset, og som gør det muligt for os at forholde os til vores egen eksistens. Ved at erkende vores oprindelige natur, og være mere bevidste om sammenhængen mellem krop, sind og bevidsthed, kan vi opleve os hele og helbredte, uden at det er målet i sig selv

Mette Maja anvender inquiry, hvor hun i sin egen stille værens tilstand guider andre ind i samme og stiller spørgsmål til det, der måtte iagttages og sanses fra øjeblik til øjeblik. En nænsom påmindelse om det, vi er og allerede ved af.  Kontakt 

Et foredrag om et stort vendepunkt i mit liv ved en conference om recovery sept 2017

-

          Retreat

Et retreat hvor du inviteres hjem,-  i din oprindelige natur af stille vågen væren. Derfra er det lettere at være i livet.

Hvad vil det sige at være sig selv?

Det kan være lidt af et udfordrende spørgsmål, for sindet vil gerne forstå, forklare, handle og styre, og ofte ender det med at forstyrre.

I vores værens tilstand, er det lettere at iagttage sindet og dets insisteren på at tage styringen.

I visheden om, at vi ikke er vores foranderlige tanker, overbevisninger og følelser, opstår en salig indre fred, og vi erkender, hvad vi dybest set er. 

På retreatet er der meditationer med inquiry, stilhed, intuitiv lyd og bevægelse, turer i naturen og socialt samvær.

Som det ligger i begrebet "retreat," kan man frit deltage og trække sig efter behov, det er i sig selv en del af processen. 

HVORNÅR OG HVOR: send en besked her Kontakt  for tilmelding og nærmere info. 

 

 

 

bottom of page