En holistisk

tilgang

Langt de fleste lidelser opstår i os, som en reaktion på det, vi tænker og føler, og den måde vi forholder os til os selv og vores omgivelser. Heling begynder derfor også inde fra, selvom den kan hjælpes på vej ude fra. 

Om Mette Maja Mouritsen 

Min faglige baggrund: uddannet læge med speciale i almen medicin, integral psykoterapeut, mindfulness-instruktør og forfatter. 

Klinisk erfaring

Jeg har arbejdet som læge i 31 år heraf 15 år som praktiserende læge. Den 22/11 2020 har jeg deponeret min autorisation som læge ind til videre. 

 

I den tid jeg arbejde som læge havde jeg mange samtaler med mennesker med kropslige symptomer og eksistentielle problemer, som jeg ikke kunne håndtere alene med min lægevidenskabelige viden.  I 2006, blev jeg stresset og begyndte at praktisere mindfulness og startede på et 4 årigt studie i integral psykoterapi. Under denne proces havde jeg en bevidsthedsåbning, der ændrede mit liv på alle områder. Tilsammen førte det til nye indsigter og arbejdsmetoder. Jeg begyndte bl.a. at facilitere mindfulness grupper med mine patienter efter arbejdstid, mennesker med forskellige alder, køn og lidelser, psykiske såvel som fysiske. De forandringer og selvhelings processer der opstod i disse grupper af mennesker, ændrede mit syn på mit hidtidige lægearbejde.

Det  var årsagen til, at jeg afhændede min lægepraksis, for at arbejde på en måde der gav tid og mulighed for at integrere min nye viden om krop, sind og bevidsthed. Nu kalder jeg mig selv healer forstået således, at jeg støtter folk i at hele sig selv i krop, sind og bevidsthed.

Jeg hjælper mennesker med fysiske og psykiske lidelser både individuelt og i grupper. Mit fokus er at støtte dem i at genvinde indre ro og styrke egne ressourcer.  De får samtidig en forståelse for, hvorfor deres lidelse er opstået,  og hvordan de kan forholde sig til den.  

Kroppen har en medfødt evne til at hele sig selv.

Den ressource understøtter jeg. Derudover ved jeg, at åbenhed og ydmyghed for livets muligheder åbner for heling på flere niveauer.

Jeg anvender min faglige viden og  kliniske erfaring, og det giver god muligheder for at integrere oplevelsen af sammenhæng mellem krop, sind og bevidsthed. Herudover stiller jeg mig til rådighed for den intuitive viden, der måtte dukke op undervejs. 

Det vigtigste er for mig, er at klienten oplever sig set og lyttet til, og så er det mit store ønske at de oplever  roen og kærligheden i sig selv.

Jeg holder til i Hillerød,

Du kan kontakte mig her Kontakt

 

Lyt til mig i en podcast på Lumizon.dk., klik her  

Mød mig i et interview i "Den Blinde Vinkel"

Du kan også møde mig på you tube her