Om Mette Maja Mouritsen 

tilgang

En holistisk

Min faglige baggrund er speciallæge i almen medicin, certificeret integral psykoterapeut, certificeret mindfulness-instruktør, akupunktør og forfatter.

Klinisk erfaring

Jeg har arbejdet som læge i 30 år heraf 14 år som praktiserende læge i egen klinik, hvor jeg  havde mange samtaler med mennesker med kropslige symptomer og eksistentielle problemer. I 2006, blev jeg stresset og begyndte at praktisere mindfulness og startede på et 4 årigt studie i integral psykoterapi. Under denne proces oplevede jeg et pludselig skift i bevidsthed, der ændrede mit liv på alle områder.  Tilsammen førte det til nye indsigter og arbejdsmetoder. Jeg begyndte bl.a. at facilitere mindfulness grupper med mine patienter efter arbejdstid, mennesker med forskellige alder, køn og lidelser, psykiske såvel som fysiske. De forandringer og selvhelings processer der opstod i denne gruppe af mennesker, var den egentlige årsag til, at jeg afhændede min lægepraksis, for at arbejde på en måde der gav tid og mulighed for at integrere min nye viden om krop, sind og bevidsthed.


Nu modtager jeg mennesker med fysiske og psykiske lidelser både individuelt og i grupper med fokus på, at understøtte egne veje til heling gennem øget opmærksomhed på egne sansninger og ved at styrke den intuitive sans. Det er også en hjælp til at opdage uhensigtmæssige mønstre og vaner og finde roen i sig selv til at træffe nye valg i livet.

Kroppen har en medfødt evne til at hele sig selv.

Det er den ressource jeg understøtter. Derudover ved jeg, at åbenhed og ydmyghed for livets muligheder åbner for heling på flere niveauer.  

Jeg anvender min viden som læge, psykoterapeut og mindfulness instruktør.  Det giver gode muligheder for at integrere oplevelsen af sammenhæng mellem krop, sind og bevidsthed. Herudover stiller jeg mig til rådighed for den intuitive viden, der måtte dukke op undervejs.

Det vigtigste er for mig, er at du oplever dig set og lyttet til, og så er det mit store ønske at du møder kærligheden i dig selv.

Du kan kontakte mig her Kontakt

Her holder jeg til:

Slangerupgade 27C, 3 sal

3400 Hillerød

 

Du kan møde mig på you tube her 

Hør en podcast med mig på Lumizon.dk., klik her  

Livstræet er en forening der formidler en holistisk tilgang til sundhed,  Læs mere her

IMG_2823.JPG