top of page

 ENKELHED  OG  ACCEPT

"I det øjeblik vi erkender og accepterer en given tilstand, vi måtte befinde os i, kan vi opleve os selv på ny"

METTE_MAJA_MOURITSEN_20230509_005_edited_edited_edited_edited.jpg

Om Mette Maja Mouritsen 

 

Jeg har tidligere arbejdet som læge i 31 år, heraf 15 år som praktiserende læge. Herudover er jeg uddannet psykoterapeut, mindfulness-instruktør og akupunktør,  og så er jeg forfatter til flere bøger om krop, sind og bevidsthed.

Da jeg arbejde som praktiserende læge, mødte jeg mange patienter med eksistentielle problemer, som jeg ikke var klædt på til at håndtere med min lægefaglige viden, det stressede mig.  I 2006  begyndte jeg derfor at praktisere mindfulness og nogle år senere startede jeg på en psykoterapeutisk uddannelse. Det fik mig til at rette opmærksomheden indad. Samtidig begyndte jeg at facilitere mindfulness grupper med patienter efter arbejdstid. Det var mennesker med forskellige alder, køn og lidelser. De forandringer og helings processer, der opstod i disse mennesker, påvirkede min lægeidenditet, for hvad var egentlig min rolle som læge her? Samtidig stillede jeg spørgsmål til mig selv i retning af: "Hvem er jeg?"

Der opstod en form for identitetskrise, som var medvirkende til, at jeg  i 2010 oplevede et markant skift i bevidsthed. En oplevelse af, at alt var forbundet ledsaget af en intens kærlighedsfølelse. Denne oplevelse ændrede mit liv og måde at anskue livet på.

Jeg afhændede min lægepraksis og begyndte at skrive bøger om sammenhænge mellem krop, sind og bevidsthed. Jeg blev bevidst om, at vi er meget mere end vores krop, vi er også den vågenhed, der iagttager kroppen, følelserne, tankerne og vores adfærd.

Hen ad vejen blev det klart for mig, at den store uventede følelse af kærlighed og forbundenhed, jeg oplevede i 2010 er "duften" af min oprindelige natur. Den natur som er uden for ords rækkevidde at beskrive.

I genkendelsen af vores oprindelige natur følger en indre fred og stille glæde, som langt hen ad vejen er tilstrækkeligt i en helingsproces. Det er samtidig den stærkeste kilde til at ændre på det, vi måtte være i stand til at ændre på, og acceptere alt det, som er uden for vores rækkevidde at ændre på. Livet fortsætter uændret med op- og nedture, de bliver blot langt lettere at acceptere og lade passere.

Enkelheden består i at lytte- og spørge indad og være tilstede i livet nu og her.

Jeg formidler dette på forskellig vis

En video på you tube om det bevidsthedsskifte, der ændrede mit liv og måde at anskue livet på.  her 

METTE_MAJA_MOURITSEN_20230509_001_edited.jpg

Et interview med mig i  "Den Blinde Vinkel"

af Ole Vadum Dahl 

bottom of page