top of page

I ORKANENS ØJEI ORKANENS ØJE er der altid stille.

En tilsvarende stilhed er der i os, - også når verden ramler og skramler.

Før eller siden løser og opløser alt sig af sig selv.

Det vil ego-mindsettet sjældent acceptere eller tro på, så det skynder sig ofte at handle førend handlingen er moden til at handle. Timing kunne det kaldes uden at vide, hvad der timer livets flow.

Uanset hvad vi gør og ikke gør fører livet os mere eller mindre nænsomt med sig i sit flow. Nogle gange er vi vågne ind i det, andre gange flyder vi bare med, og mange gange forsøger personen ihærdigt at kæmpe imod strømmen. Det kan opleves som en kortvarig glædes- eller vredes rus afhængig af, hvordan man som person tager livet.

Livet er magisk, kaotisk og samtidig absolut punktligt.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page