top of page

KOM STYRKET HJEMHver gang vi accepterer en historie/fortælling/teori, enten vores egen eller andres, kan vi komme til at sidde fast i narrativet. Vi har tilmed en stor tilbøjelighed til at søge og gøre det, der bekræfter det, vi måtte have accepteret som værende sandt.

Det gælder teorier og fortællinger om vores krop, vores person, vores bolig, vores mad, vores job, vores partner, vores omverden ja kort sagt vores liv og helbred.

Derved kan vi komme til at lægge vores styrke over til andre, og til et narrativ vi genfortæller og mere eller mindre bliver styret af.

Styrken kan genvindes ved at huske, at vi ikke er disse fortællinger og teorier. Vi kan hjælpe det på vej ved at være opmærksom på, om vi lader os definere af fortællinger og teorier om os selv og livet. Vi kan begynde at iagttage sindets fortællinger uden nødvendigvis at handle på det, og samtidig iagttage og rumme de følelser, der måtte opstå, og måske opdage at de forandres før eller siden. Med det følger en indre ro, en vågenhed som er tilstede også midt i et tilsyneladende kaos.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page