top of page

SAMMENHOLD OG FÆLLESKABER


Sammenhold opstår af sig selv ud fra fælles menneskelige værdier.


Uden fælles menneskelige værdier ingen fælles lyst til at skabe, intet fællesskab.

Fællesskab er en følelse, mere end et skab, et hus et sted, et nedskrevet regelsæt, hvor værdierne placeres.


Fællesskabelse kan lettere opstå, når mennesker har fundet deres eget tilhørssted.

Det sted i os, hvor der er fred, frihed og glæde ved at være os selv uden at skulle få omgivelserne til at være og mene og gøre og leve efter vores egne personlige præferencer for derigennem at opnå inde ro.


Helheden i fællesskaber indtager sit eget naturlige udtryk fyldt af diversitet, og fri af enkeltpersoners forsøg på at styre helheden ud fra et enkelt og snævert perspektiv.

Fællesskaber er fyldt af skabelse og sammenhold og fri af angst for at slippe helheden og livet løs.

Fællesskaber kan opstå imellem to, flere eller mange mennesker, der finder sammen om fælles menneskelige værdier.


Derfor kan der i fællesskaber være flere forskellige fællesskaber, som alle holdes sammen af fælles menneskelige værdier.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page