Udgivelser

Køb din bog her ved at  Sende en mail 

Det Helende Menneske

Livets Medicin

When we acknowledge our actual state of being

the first step towards healing is taken

I bogen ”Det Helende Menneske” beskriver forfatteren holisme ud fra en energetisk forståelse af krop, sind og bevidsthed.  Hun kommer med nye perspektiver på lidelser som kræft, diabetes og allergi. Mette Maja skriver: ”Ethvert menneske er unikt og foranderligt og heler lidt hver dag i mødet med livet.” En inspirerende bog der bringer håb til mennesker, som oplever sig fastlåst i deres lidelser. 

29 Oktober 2019

Bestil bogen Her Pris paperback 180 kr. + forsendelse. E-bog 100 kr. Der kan betales via mobil Pay  til 53623623

 Livets medicin,  beskriver en helhedsorienteret tilgang til sundhed og forbinder den konventionelle måde at tænke sundhed og helbredelse med nye og alternative veje og forklarer med eksempler fra patient historier, hvorfor et helhedssyn på sundhed er nødvendig for det enkelte menneske og for sundhedssystemet i sin helhed. Den gør op med nogle begreber, som medvirker til en standardiseret opfattelse af en sygdom og behandling og åbner for en ny sygdomsforståelse:

Når vi erkender, at fremkomst af et symptom A ikke entydigt skyldes arven eller hændelsen B, og ikke nødvendigvis fører til resultatet C, så går vores barndoms ABC i en vis forstand i opløsning. Vores lineære opfattelse af verden og mennesket ophører, vi træder ind i en anden dimension og med den åbnes til en større menneske forståelse og nye muligheder for helbredelse.”

Anmeldelse:

"Fremfor at kigge på en anden person gennem en tillært medicinsk, psykologisk og ofte snæver linse, inviterer hun os, forsigtigt og bestemt, til at turde stå på kanten at uvished; at udforske et menneskes psykologiske og fysiologiske landskab som fuldstændig ukendt jord - som helt unikt - i forsøget på at finde mening i symptomet og støtte det som symptomet gennem sin smerte og lidelse kalder på.

Med denne bog, åbner Mette, bevægende og bevæget af mange hjerter, hen mod en større bevidsthed. Sikken en gave!"

Juli 2017

Ameyo Katharina Barfred-Dixon

Integrativ, Transpersonel Psykoterapeut,

Underviser og Supervisor i Danmark, Sverige og England

Bestil bogen Her  Pris 150 kr. som paperback. E-bog 75 kr. Der kan betales via mobil Pay 

 Bevidsthed

Bogen belyser den menneskelige bevidsthed  og bevidsthed som en proces.  Den giver en videnskabelig forståelse for sammenhængen mellem det formfulde og det formløse i krop , sind og bevidsthed. Den er skrevet i et lettilgængeligt sprog uden den store fordybelse i deltaljer og indeholder konkrete eksempler og øvelser, som kan give en forståelse for sammenhængen mellem krop, sind og bevidsthed E-bog, pris 100  kontakt 

Et Nyt Liv

Uddrag af forord ved Kirsten Norling-Christensen, Speciallæge i Børne og Ungdomspsykiatri:
“En af bogens store værdier ligger i den vægt, der lægges på erfaringer ud fra levet liv og personlige beretninger samt ikke mindst forfatterens personlige forståelse og viden sammenholdt med den lægevidenskabelige baggrund, som hun forholder sig loyalt til. Det giver bogen en autentisitet og dybde, som er omfattende.
Med sit helhedssyn peger bogen på et paradigmeskift og har således også et politisk budskab. Den peger på håb for fremtiden – både for den enkelte og på globalt niveau.”

"Et Nyt Liv"  udkom i  2015 på Livskildens forlag. Pris 140 kr. som paperback. En revideret e-bog udgave er fra marts 2016  og kan købes som pdf. fil.  Send en besked her  Skriv

Pris 100  kr.   

Stress

Lille E-bog om stressfænomenet og stress responset. Udkom i dec. 2015. Skriv og du får tilsendt  en gratis pdf. fil. Den er skrevet med en intention om at dele mine erfaringer med stress gennem mit arbejde som holistisk læge.

Forfatterens personlige beretning om mødet med psykiatrien i forbindelse med et  pludselig  skift i bevidsthed i dec. 2010. Udgivet på forlaget Kahrius 2012: Bogen er udgået fra forlaget, men kan bestilles som pdf. fil ved at Skrive.

Pris 75 kr. 

Lidelse kan være et udviklingspotentiale. Ved at udvikle kærlig bevidsthed om de traumer vi stivner i, kan vi selv medvirke til at lindre eller hele dem. Bogen er krydret med personlige erfaringer og cases, men beskriver også neurofysiologisk hvordan vi stivner i traumer ofte i frygten for eksklusion og tab af kærlighed. Traumer er almindelige triggere af symptomer. Det kan føre til lidelser så forskellige som forhøjet blodtryk, spændings hovedpine, knæsmerter, skizofreni, tarmsygdomme, kroniske smerter mm.  Med bevidsthed om os selv og de traumer og selvbilleder vi er stivnet i, kan vi genfinde kærligheden til os selv til andre og til livet.

Bogen er udgået fra forlaget. En e-bog kan købes for 75 kr. Kontakt.

Lidelse

Perspektiv på Psykiatrien og Normalitetsbegreber