top of page

  BØGER

E-bøger kan købes her KONTAKT 

Skærmbillede 2019-11-29 kl. 22.46.12.png
Introduktion til bogen Bevidsthed
00:00 / 16:55
Skærmbillede 2020-09-14 kl. 18.32.15.png
Introduktion til bogen Bevidsthed
00:00 / 16:55

When we acknowledge our actual state of being

the first step towards healing is taken

Bogen forholder sig til bevidsthed ud fra et naturvidenskabelig- og åndsvidenskabeligt perspektiv foruden forfatterens personlige erkendelser.  Den viser hvordan mennesker kan heles i bevidsthed om deres egen eksistens. Den indeholder små øvelser og konkrete eksempler fra hverdagslivet.

 

Uddrag fra bogen:

Er der noget fælles, som vi alle kan referere til, når vi oplever verden forskellig, foranderlig og adskilt i dig og mig ?  Ja, det er blot noget andet end den fysiske virkelighed, vi sædvanligvis refererer til, og så er det uden for ords rækkevidde. Det kan tilnærmelsesvis beskrives som en fredfyldt tilstand af vished, som kan erkendes gennem bevidsthed. 

Pris 75 kr. 

 3. udg. 2022 E-bog  kontakt 

Holistisk sundhed er en revideret udgave af bogen Livets Medicin. 

Den belyser sundhed i et perspektiv, som viser, at helbredelse er mulig ad mange veje.

Den beskriver lidelser som stress, hovedpine, depression, demens, afhængighed, traumer, overgangsaldre, autoimmune lidelser, psykoser, forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser ud fra et holistisk sundhedsperspektiv. Forfatterens viden underbygges af egne erfaringer og sygehistorier, som gør bogen særlig troværdig. Hun viser, hvordan en holistisk tilgang kan anvendes i praksis, og hvordan vi kan blive bedre til at mærke- og hele os selv. Afslutningsvis kommer hun med et bud på, hvordan et holistisk inspireret sundhedsvæsen kunne tænkes at se ud i fremtiden. 

Anmeldelse:

"Fremfor at kigge på en anden person gennem en tillært medicinsk, psykologisk og ofte snæver linse, inviterer hun os, forsigtigt og bestemt, til at turde stå på kanten at uvished; at udforske et menneskes psykologiske og fysiologiske landskab som fuldstændig ukendt jord - som helt unikt - i forsøget på at finde mening i symptomet og støtte det som symptomet gennem sin smerte og lidelse kalder på.

Med denne bog, åbner Mette, bevægende og bevæget af mange hjerter, hen mod en større bevidsthed. Sikken en gave!"

Juli 2017

Ameyo Katharina Barfred-Dixon

Integrativ, Transpersonel Psykoterapeut,

Underviser og Supervisor i Danmark, Sverige og England

2. udgave august 2020

Bogen kan købes på nettet og i boghandlen. E-bog 75  kr. kontakt 

Det er en helt ny revideret udgave af Livets medicin

Uddrag af forord ved Kirsten Norling-Christensen, Speciallæge i Børne og Ungdomspsykiatri:
“En af bogens store værdier ligger i den vægt, der lægges på erfaringer ud fra levet liv og personlige beretninger samt ikke mindst forfatterens personlige forståelse og viden sammenholdt med den lægevidenskabelige baggrund, som hun forholder sig loyalt til. Det giver bogen en autentisitet og dybde, som er omfattende.
Med sit helhedssyn peger bogen på et paradigmeskift og har således også et politisk budskab. Den peger på håb for fremtiden – både for den enkelte og på globalt niveau.”

"Et Nyt Liv"  udkom i  2015 på Livskildens forlag. Pris 140 kr. som paperback. En revideret e-bog udgave er fra marts 2016  og kan købes som pdf. fil.  Send en besked her  Skriv

Pris 50  kr.   

Skærmbillede 2019-10-25 kl. 16.31.35.png
Det HELE MENNESKE
00:00 / 31:23

I bogen ”Det Helende Menneske” beskriver forfatteren holisme i form af den helhed krop, sind og bevidsthed udgør.  Hun kommer med nye perspektiver på lidelser som kræft, diabetes og allergi. Mette Maja skriver: ”Ethvert menneske er unikt og foranderligt og heler lidt hver dag i mødet med livet.” En inspirerende bog der bringer håb til mennesker, som oplever sig fastlåst i deres lidelser. 

29 Oktober 2019

Bestil bogen som paperback i din boghandel eller  Her Pris paperback 200 kr. incl. forsendelse. E-bog 75 kr. kontakt. 

Skærmbillede 2020-01-30 kl. 12.40.29.png

Lidelse kan være et udviklingspotentiale. Ved at udvikle kærlig bevidsthed om de traumer vi stivner i, kan vi selv medvirke til at lindre eller hele dem. Bogen er krydret med personlige erfaringer og cases, men beskriver også neurofysiologisk hvordan vi stivner i traumer ofte i frygten for eksklusion og tab af kærlighed. Traumer er almindelige triggere af symptomer. Det kan føre til lidelser så forskellige som forhøjet blodtryk, spændings hovedpine, knæsmerter, skizofreni, tarmsygdomme, kroniske smerter mm.  Med bevidsthed om os selv og de traumer og selvbilleder vi er stivnet i, kan vi genfinde kærligheden til os selv til andre og til livet.

Bogen er udgået fra forlaget. En e-bog kan købes for 50 kr. Kontakt.

GRATIS E-bog om stressfænomenet og stress responset. Udkom i dec. 2015. kontakt og du får tilsendt  en gratis pdf. fil. 

Forfatterens personlige beretning om mødet med psykiatrien i forbindelse med en større bevidsthedsåbning  i dec. 2010. Udgivet på forlaget Kahrius 2012: Bogen er udgået fra forlaget, men kan bestilles som pdf. fil  HER.

Pris 50 kr. 

bottom of page